HANKED

Hankekutse: Saue linnast puulehtede kokku kogumine, vedu ja taaskasutusse suunamine.
 
Saue Linnavarahaldus kutsub Teid esitama pakkumust hankele „Puulehtede kogumine, vedu ja taaskasutusse suunamine“.
 
Hanke eesmärk:
 
Eesmärgiks on Saue linna elanike poolt kuni 150 l kilekottidesse kogutud ja kinnistu tänava äärsele haljasalale paigutatud lehekottide kokkukorjamine, transport ja nende üle andmine vastavat jäätmeluba omavale isikule. Tööde teostamise periood on 23. oktoober kuni 30. november 2017. Hankija peab omama vastava teenuse osutamiseks jäätmeluba. Kottide asukohtade aadressandmed esitab hankijale hanke korraldaja.
 
Hinnapakkumine esitada ühe summana ja pakkumuses ära näidata puulehtede kokkukorjamisele, transpordile ja taaskasutamiseks üleandmisele tehtavad kulutused 1 (ühe) tonni kohta kokku (eurot/tonni kohta).
 
Pakkumiste tegemine:
 
Pakkumuse esitamise viimane päev on 20.09.2017 a. kell 11.00. Pakkumus esitatakse elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee.
 
Täiendav info Kalev Israel, tel. 679 0185 või Marju Norvik, tel. 679 0213

Teade avaldatud 12.09.2017

..................................................................................................................................................................................


Hankekutse: Riigihanke "Saue linna teede, tänavata ja haljasalade aastaringne hooldus" korraldaja ja läbiviija leidmine.


Käesolevaga palume hinnapakkumist avatud hanke "Saue linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus" riigihanke korraldaja ja läbiviija leidmiseks.
Hange viiakse läbi avatud riigihanke vormis, vastavalt riigihangete seadusele, ning muudele asjakohastele õigusaktidele, sh Saue Linnavolikogu poolt kehtestatud õigusaktidele. Hankedokumendid esitatakse enne riigihanke algatamist Saue Linnavalitsusele.

Hanke väljakuulutamise aeg: 02.10.2017
Hanke korraldamisel tuleb arvestada, et teenuse osutamise algustähtajaks on 08. jaanuar 2018.a.

Hinnapakkumist ootame järgmistele töödele-teenustele:
  • riigihanke dokumentatsiooni ja hankelepingu nõuetekohane ettevalmistamine;
  • hankedokumentide jagamine läbi riigihangete registri;
  • pakkumuste vastuvõtmine, registreerimine ja pakkujate küsimustele vastamine;
  • pakkumuste avamine ja kvalifitseerumise kontrollimine;
  • muud toimingud, mis on vajalikud hanke läbiviimiseks, kuni teenuse osutamiseni 08. jaanuar 2018.a.

Hinnapakkumisi ootame e-posti aadressile kalev@saue.ee hiljemalt 08.09.2017
Lisainfo telefonil:5078758


Teade avaldatud 01.09.2017


...........................................................................................................................................................................................

Hankekutse: Saue Gümnaasiumi vana hooneosa vasaku tiiva II korruse õpperuumide ventilatsiooni ehitus

Saue Linnavarahaldus teeb ettepaneku osaleda lihthanke „Saue Gümnaasiumi vana hooneosa vasaku tiiva II korruse õpperuumide ventilatsiooni ehitus” hankemenetluses ning esitada pakkumust vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Hanke eesmärk: 

Hanke eesmärgiks on Saue Gümnaasiumi vana hooneosa vasaku tiiva II korruse õpperuumide ventilatsiooni ehitus. Ehitustööd teostatakse projekti Termopilt OÜ, töö nr 455 kohaselt, Saue Gümnaasiumi vana hooneosa vasaku tiiva II korruse õpperuumide ventilatsiooni osas. Ehitustööde käigus teostatakse hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks kõik vajaminevad ning seotud tööd ning hangitakse vajalikud materjalid.

Pakkuja kohustub tööobjektiga eelnevalt tutvuma. Tööobjektiga tutvumine eelnevalt kontaktisikuga kokku leppida.

Hankedokumente väljastatakse kirjaliku päringu teel elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee.

Pakkumuste tegemine

Pakkumusi ootame Saue Linnavarahalduse elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee  hiljemalt 14. juuniks 2017 kella 11.00ks ja tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. Hankija hindab ainult vastavaks tunnistatud pakkumusi. 

Täiendav info Aivar Koitla, tel 5231224  või e-post aivar.koitla@saue.ee. 

Teade avaldatud 05.06.2017

.....................................................................................................................................................................................................

Hankekutse: Saue
linna "kevadine auguremondi järgne markeerimine värviga".
Saue Linnavarahaldus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele „Kevadine auguremondi järgne markeerimine värviga“.
Riigihanke eesmärgiks on kevadise augulappimise järgne tänavate markeerimine. Olemasolevate tänavate  auguremont koos jääkide koristusega lõpetatakse orienteeruvalt 15.juuniks 2017  ning seejärel toimub peatänavate märgistamine helkurvärviga, markeerimine kuiva kihi paksusega vähemalt 0,25mm ( telgjoon, ülekäigurajad, parkimiskohad ka. invaliidi)
Hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks tuleb teostada kõik kehtivatest õigusaktidest  tulenevad ja vajalikud  teetööd ning toimingud, et  markeerimistööd saaksid tehtud vastavalt kehtivatele nõuetele, -normidele ja –standardtitele  parimal viisil.
Saue linna tänavate üldpikkus on ca 36,6 km ja sellest 99% on asfalt- või mustkattega. Orienteeruv värviga märgistamise maht on ca 8.km, ülekäiguradasid (keskmise tänava laiusega 6m) 50 tk, künniseid 20 tk, parklajooned valged ja kollased, invaliidi parkimiskohad (sininepõhi+valge märk) 4 tk.

Hankedokumente väljastatakse kirjaliku päringu teel elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee.


Pakkumuste tegemine


Pakkumusi ootame Saue Linnavarahalduse elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee  hiljemalt 31. maiks 2017 kella 10.00ks ja tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. Hankija hindab ainult vastavaks tunnistatud pakkumusi. 

Täiendav info Kalev Israel, tel 6 790 185 või e-post kalev@saue.ee

Teade avaldatud 24.05.2017

«
»

MUUDATUS SAUE LINNAVARAHALDUSE TEENUSTE HINNAKIRJAS. MUUTUVAD KA HINNAD UJULAS 01.01.17.

/upload/editor/files/SLV_k392_2016.pdf


 
Koduleht Elitec'st