Koduleht ajutiselt suletud

Kodulehe avamiseks palun võtke ühendust Elitec’i klienditoega või saatke meile kiri

• telefon: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Web site is temporarily not available

To activate website please contact the Elitec costomer service or send us a message

• phone: (+372) 65 65 64 6
• info[at]elitec.ee

Login

Hankekutse: Saue lasteaed "Midrimaa" õuealale mänguväljaku atraktsioonide hankimine.

 

Palume hinnapakkumist alljärgnevatele töödele asukohaga Koondise 22 Saue linn lasteaed "Midrimaa".  Pakkumus peab sisaldama järgnevaid töid:

 

Ühe mängulinnaku, ühe kiigeraami + pesa iste ja kahe  kolmemeetrise ning ühe kahemeetrise kiikuva silla valmistamist. Mängulinnakus peab kindlasti olema – vähemalt üks torn katusega kõrgusega minimaalselt 1,5m. Liurenn roostevaba põhjaga, vähemalt üks trepp käsipuudega, ronimisvõrk  minimaalse suurusega 2x2 m, ronimisredel min kõrgusega 1,8m. Torni all võiks olla mängunurk. Linnaku minimaalsed mõõtmed – 3x4,7x3,4. Vanusegrupile  2-8a. Kiik peab olema valmistatud: poom valmistatud terasest. Pesa istme läbimõõt minimaalselt 1m mõõdetuna igast küljest. Pesakiigel peavad olema lisa turvaketid riputite juures. Minimaalsed mõõtmed 2x3,5x2,4. Vanusegrupp 3+a. 

 

Kasutatavate materjalide minimaalsed nõuded

 - Mänguväljaku seadmete kõik terasosad peavad olema kuumtsingitud või roostevabast terasest.

- Kõik mänguväljaku seadmete vertikaal paneelid peavad olema valmistatud HDPE (kõrge tihedusega polüetüleen) või HPL (High Pressure Laminate) materjalist, et tagada graffiti eemaldamise lihtsus ja vähendada hooldusvajadust.

- Mängulinnakute põrandad, trepi astmed peavad olema metallist või kaetud termoplastik pealistusega, et vähendada kulumist

 

Hind peab sisaldama  mänguväljaku valmistamist ja tarnet Sauele.

 

Mänguväljakule peab olema garantii kuni 5 aastat.

 

Kõik pakutavad mänguväljaku seadmed peavad vastama standardile EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ või sellega samaväärsele standardile. Pakkuja esitab mänguväljaku seadmete standardile EVS-EN 1176:2008 või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendavate sertifikaatide koopiad, mis on välja antud sõltumatu mänguväljaku elemente sertifitseeriva ettevõtte poolt või esitab tootja vastavusdeklaratsiooni, mis on kinnitatud sõltumatu atesteeritud katselabori testraportitega.
 

Tooted  peavad olema aktiga üle antud 8.12.2017a.
 

Hinnapakkumised palume esitada hiljemalt 07.11.2017 kella 11.00ks aadressil: kalev@saue.ee  Kontaktisik on Saue Linnavarahalduse juhataja Kalev Israel telefon 6790180

Teade avaldatud 01.11.2017

 

....................................................................................................................................................................................

Hankekutse: Jõulupuu soetamine, langetamine, transportimine ning paigaldamine.

Saue Linnavarahaldus teeb ettepaneku osaleda hankes „ Jõulupuu soetamine, langetamine, transport ning paigaldamine“.

Hanke eesmärk:

Hanke eesmärgiks on Saue linna jõulukuuse soetamine, langetamine, transport ning paigaldamine. Kuuse kõrgus peab olema 11-13 meetrit. Puu tuleks paigaldada hiljemalt 29 novembriks 2017. a. Saue linna Keskuse parki (Kütise 6), kuhu on varasemalt maasse paigaldatud metall hüls (ca läbimõõduga 300 mm).

Hanke pakkumuse maksumuses tuua välja summa koos käibemaksuga, mis sisaldab jõulupuu soetamist, langetamist, transporti ning paigaldamist.

Pakkumiste tegemine:
 
Pakkumuse esitamise viimane päev on 26.10.2017 a. kell 11.00. Pakkumus esitatakse elektronposti aadressile marju.norvik@saue.ee.
 
Täiendav info Kalev Israel, tel. 679 0185 või Marju Norvik, tel. 679 0213

Teade avaldatud 19.10.2017

...................................................................................................................................................................................


Hankekutse: Saue linnast puulehtede kokku kogumine, vedu ja taaskasutusse suunamine.

 
Saue Linnavarahaldus kutsub Teid esitama pakkumust hankele „Puulehtede kogumine, vedu ja taaskasutusse suunamine“.
 
Hanke eesmärk:
 
Eesmärgiks on Saue linna elanike poolt kuni 150 l kilekottidesse kogutud ja kinnistu tänava äärsele haljasalale paigutatud lehekottide kokkukorjamine, transport ja nende üle andmine vastavat jäätmeluba omavale isikule. Tööde teostamise periood on 23. oktoober kuni 30. november 2017. Hankija peab omama vastava teenuse osutamiseks jäätmeluba. Kottide asukohtade aadressandmed esitab hankijale hanke korraldaja.
 
Hinnapakkumine esitada ühe summana ja pakkumuses ära näidata puulehtede kokkukorjamisele, transpordile ja taaskasutamiseks üleandmisele tehtavad kulutused 1 (ühe) tonni kohta kokku (eurot/tonni kohta).
 
Pakkumiste tegemine:
 
Pakkumuse esitamise viimane päev on 20.09.2017 a. kell 11.00. Pakkumus esitatakse elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee.
 
Täiendav info Kalev Israel, tel. 679 0185 või Marju Norvik, tel. 679 0213

Teade avaldatud 12.09.2017

..................................................................................................................................................................................


Hankekutse: Riigihanke "Saue linna teede, tänavata ja haljasalade aastaringne hooldus" korraldaja ja läbiviija leidmine.


Käesolevaga palume hinnapakkumist avatud hanke "Saue linna teede, tänavate ja haljasalade aastaringne hooldus" riigihanke korraldaja ja läbiviija leidmiseks.
Hange viiakse läbi avatud riigihanke vormis, vastavalt riigihangete seadusele, ning muudele asjakohastele õigusaktidele, sh Saue Linnavolikogu poolt kehtestatud õigusaktidele. Hankedokumendid esitatakse enne riigihanke algatamist Saue Linnavalitsusele.

Hanke väljakuulutamise aeg: 02.10.2017
Hanke korraldamisel tuleb arvestada, et teenuse osutamise algustähtajaks on 08. jaanuar 2018.a.

Hinnapakkumist ootame järgmistele töödele-teenustele:

  • riigihanke dokumentatsiooni ja hankelepingu nõuetekohane ettevalmistamine;
  • hankedokumentide jagamine läbi riigihangete registri;
  • pakkumuste vastuvõtmine, registreerimine ja pakkujate küsimustele vastamine;
  • pakkumuste avamine ja kvalifitseerumise kontrollimine;
  • muud toimingud, mis on vajalikud hanke läbiviimiseks, kuni teenuse osutamiseni 08. jaanuar 2018.a.

Hinnapakkumisi ootame e-posti aadressile kalev@saue.ee hiljemalt 08.09.2017
Lisainfo telefonil:5078758


Teade avaldatud 01.09.2017


...........................................................................................................................................................................................

Hankekutse: Saue Gümnaasiumi vana hooneosa vasaku tiiva II korruse õpperuumide ventilatsiooni ehitus

Saue Linnavarahaldus teeb ettepaneku osaleda lihthanke „Saue Gümnaasiumi vana hooneosa vasaku tiiva II korruse õpperuumide ventilatsiooni ehitus” hankemenetluses ning esitada pakkumust vastavalt hanketeates ja hankedokumentides sisalduvatele tingimustele.

Hanke eesmärk: 

Hanke eesmärgiks on Saue Gümnaasiumi vana hooneosa vasaku tiiva II korruse õpperuumide ventilatsiooni ehitus. Ehitustööd teostatakse projekti Termopilt OÜ, töö nr 455 kohaselt, Saue Gümnaasiumi vana hooneosa vasaku tiiva II korruse õpperuumide ventilatsiooni osas. Ehitustööde käigus teostatakse hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks kõik vajaminevad ning seotud tööd ning hangitakse vajalikud materjalid.

Pakkuja kohustub tööobjektiga eelnevalt tutvuma. Tööobjektiga tutvumine eelnevalt kontaktisikuga kokku leppida.

Hankedokumente väljastatakse kirjaliku päringu teel elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee.

Pakkumuste tegemine

Pakkumusi ootame Saue Linnavarahalduse elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee  hiljemalt 14. juuniks 2017 kella 11.00ks ja tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. Hankija hindab ainult vastavaks tunnistatud pakkumusi. 

Täiendav info Aivar Koitla, tel 5231224  või e-post aivar.koitla@saue.ee. 

Teade avaldatud 05.06.2017

.....................................................................................................................................................................................................

Hankekutse: Saue
linna "kevadine auguremondi järgne markeerimine värviga".
Saue Linnavarahaldus kutsub Teid esitama pakkumust riigihankele „Kevadine auguremondi järgne markeerimine värviga“.
Riigihanke eesmärgiks on kevadise augulappimise järgne tänavate markeerimine. Olemasolevate tänavate  auguremont koos jääkide koristusega lõpetatakse orienteeruvalt 15.juuniks 2017  ning seejärel toimub peatänavate märgistamine helkurvärviga, markeerimine kuiva kihi paksusega vähemalt 0,25mm ( telgjoon, ülekäigurajad, parkimiskohad ka. invaliidi)
Hankelepingu nõuetekohaseks täitmiseks tuleb teostada kõik kehtivatest õigusaktidest  tulenevad ja vajalikud  teetööd ning toimingud, et  markeerimistööd saaksid tehtud vastavalt kehtivatele nõuetele, -normidele ja –standardtitele  parimal viisil.
Saue linna tänavate üldpikkus on ca 36,6 km ja sellest 99% on asfalt- või mustkattega. Orienteeruv värviga märgistamise maht on ca 8.km, ülekäiguradasid (keskmise tänava laiusega 6m) 50 tk, künniseid 20 tk, parklajooned valged ja kollased, invaliidi parkimiskohad (sininepõhi+valge märk) 4 tk.

Hankedokumente väljastatakse kirjaliku päringu teel elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee.


Pakkumuste tegemine


Pakkumusi ootame Saue Linnavarahalduse elektronposti aadressile linnavarahaldus@saue.ee  hiljemalt 31. maiks 2017 kella 10.00ks ja tähtpäevast hiljem saabunud pakkumusi arvesse ei võeta. Hankija hindab ainult vastavaks tunnistatud pakkumusi. 

Täiendav info Kalev Israel, tel 6 790 185 või e-post kalev@saue.ee

Teade avaldatud 24.05.2017